Săptămâna consacrată Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități din R. Moldova

0

Trei decembrie, la nivel mondial este marcată Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități. Cu acest prilej, în Republica Moldova Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, împreună cu partenerii de dezvoltare și organizațiile neguvernamentale în domeniu organizează un șir de evenimente în această săptămână pe tema incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități, promovarea vieții independente în comunitate, angajarea în câmpul muncii, educarea și sensibilizarea societății privind respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități.

Potrivit unui comunicat, în Republica Moldova sunt circa 180.000 persoane cu dizabilități, dintre care 11.500 sunt copii.

În scopul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități, MSMPS a lansat Programul național de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din instituțiile rezidențiale, prin plasarea acestora de a trăi independent în comunitate. Până la moment, din bugetul Ministerului, au fost procurate 12 case, în care au fost plasate 58 de persoane pentru trai independent. În total, în instituțiile rezidențiale se află circa 2000 de persoane, iar scopul Programului este ca până în anul 2026 să fie dezinstituționalizate circa 50% persoane.

Totodată, pentru angajarea persoanelor cu dizabililități în câmpul muncii, odată cu implementarea noii Legi a ocupării forței de muncă, vor fi acordate subvenții pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități. ANOFM va compensa 50% din costurile necesare creării sau adaptării locului de muncă, suportate de către angajator, iar mărimea subvenției nu va depăși cuantumul a 10 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent pentru fiecare loc de muncă creat sau adaptat. Angajatorul va fi obligat să păstreze locul de muncă creat sau adaptat cel puțin 36 de luni. În anul 2018, 251 de persoane cu dizabilități au fost plasate în câmpul muncii, dintre care 46 de persoane sunt absolvenți ai cursurilor de formare profesională.

În anul 2018, la circa 65000 persoane cu dizabilități severe, accentuate și medii din copilărie au fost majorate alocațiile sociale de stat cu 20%, 10% și 5%. Totodată, a fost îmbunătățit mecanismul care stabilește facilitățile la importul mijloacelor de transport destinate pentru transportarea persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor și a scutirile la taxa pentru folosirea drumurilor.

Această zi a fost adoptată de Organizația Națiunilor Unite în anul 1992, având drept obiectiv promovarea înțelegerii problemelor legate de dizabilitate și reafirmarea rolului important pe care aceste persoane îl au în societate și în comunitate.

Planul de acțiuni privind marcarea Zilei Internaționale a persoanelor cu dizabilități este atașat în linkul de mai jos:

https://msmps.gov.md/sites/default/files/document/attachments/planul_de_actiuni_3_decembrie.pdf

Stelly Rusnac

Foto: pinterest.com